• slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1

Podstawa działania i kadra


utworzono: 17.10.2013, zmodyfikowano: 29.09.2017

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie została utworzona na mocy Uchwały Rady Powiatu Ostródzkiego Nr XX/147/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku.

Podstawą prawną funkcjonowania biblioteki są:

-Statut nadany przez Radę Powiatu Ostródzkiego.

-Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 339)

-Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 1997 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 110, poz. 578).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 powyżej cytowanej ustawy powiat powinien prowadzić co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Dotychczas, na mocy porozumienia, zadania biblioteki powiatowej wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Dzięki zrealizowaniu przez Starostwo Powiatowe dwóch projektów wykorzystujących środki europejskie możliwe było utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej jako samodzielnej jednostki kultury. W ten sposób Starostwo Powiatowe w Ostródzie rozszerza mecenat nad działalnością kulturalną promując czytelnictwo i kulturę oraz edukację. W tym zakresie biblioteka współpracuje z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Misja i wizja biblioteki.

Biblioteka ze zróżnicowanymi zbiorami: tradycyjna oraz multimedialna, centrum kulturalno – oświatowe. Miejsce z dobrym klimatem, promujące literaturę i sztukę, szczególnie o charakterze regionalnym. Biblioteka służąca mieszkańcom powiatu, aktywizująca również osoby starsze oraz niepełnosprawne. Wspierająca pracę sieci bibliotek samorządowych na terenie powiatu ostródzkiego.

Biblioteka powstała w ramach projektu Powiatu Ostródzkiego: „Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Drwęckiej w Ostródzie wraz zagospodarowaniem otoczenia”. Celem ogólnym przedsięwzięcia była ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakie stanowi budynek Liceum Nr I oraz nadanie mu dodatkowej funkcji - kulturalnej, jaką spełnia dzięki działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej.  

Z pozyskanych dzięki projektowi środków wyposażono bibliotekę w nowe regały, sprzęt biurowy i nowoczesny sprzęt komputerowy.

Kadra merytoryczna:

Marta Zwalińska – dyrektor

 

 • Aktualnie w mini galerii - Wiesław Majewski

  slide1
 • slide1
 • slide1
Nie można załadować bloku nr #8

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować?
przejdź tutaj

lub skontaktuj się z nami
telefonicznie

(089) 646 41 09

 

Znajdź nas na facebook :

Facebook.pl

GODZINY OTWARCIA:

PON. 08:00-15:00

WT. 09:00-16:00

ŚR. 10:30-16:30

CZW. 8:30-15:30

PT. 09:00 - 15:00

 

 


BIBLIOGRAFIA 
POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Zasady przetwarzania danych osobowych

Wróć do góry